Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty w Roku Szkolnym 2023/2024

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych tj.:

  • 14 maja 2024r. (wtorek) - godz.9.00. - JĘZYK POLSKI
  • 15 maja 2024r.(środa) - godz. 9:00 - MATEMATYKA
  • 16 maja2023r.(czwartek) - godz.9:00- JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
      Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn