Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Terminarz spotkań

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK W DNIU 14.09.2021 - WTOREK

16-17- KLASY I-III SP oraz IV-VIII UM i SPDP

17-18- KLASY IV -VIII L SP oraz Branżowa Szkoła I st

ORW - indywidualnie

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn