Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

ZPSWR szkołą promującą zdrowie

DEFINICJA SZKOŁY SPECJALNEJ PROMUJĄCEJ ZDROWIE     

Szkoła specjalna promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu zarówno uczniów jak i całej społeczności szkolnej. Wspiera rozwój kompetencji uczniów, pracowników oraz rodziców w zakresie dbałości o zdrowie obejmując całe życie członków tej społeczności.

SKŁAD ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA

na czele zespołu stoi dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Kozieł

koordynator zespołu: mgr Ewa Zięba

członkowie zespołu: Bartłomiej Brzoza

                                     Barbara Brzozowska

                                     Dorota Kluz

                                     Anna Wieczorkiewicz

STANDARDY SZKOŁY SPECJALNEJ PROMUJĄCEJ ZDROWIE

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura, organizacja i warunki sprzyjają zdrowiu oraz uczestnictwu społeczności szkoły w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowi i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz rodziców uczniów.

3. szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów i umożliwia im praktykowanie w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Szkoła podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców uczniów w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej uczniów.

Certyfikat

Certyfikat

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn