Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Świetlica szkolna przy ZPSWR w Cieszynie

     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Organizowane są zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Grono specjalistów – wychowawców świetlicy dokłada wszelkich starań aby poprzez umiejętnie dobraną tematykę, odpowiednie formy pracy i metody kształtować u uczniów umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość. Każdy z nauczycieli dba o to, by  zajęcia odbywały się w przyjaznej dla dziecka atmosferze, by przestrzegane były zasady kultury i wzajemnego szacunku.  

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn