Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoło Branżowa I Stopnia nr 5
Kształci w zawodach:
• Kucharz
• Pracownik pomocniczy gastronomii
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w nowoczesnych pracowniach: gastronomicznej i monterskiej. Wyposażone są one w profesjonalny sprzęt i urządzenia do nauki zawodu.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia biorą udział w konkursach, w których zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.
W ZPSWR działają również kółka zainteresowań, w których uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe.
Ponadto w szkole funkcjonuje „Klub aktywnego absolwenta”, który utrzymuje kontakty z wychowankami oraz pomaga swoim absolwentom w znalezieniu i podjęciu pierwszej pracy.

Szkoła Branżowa - zawód KUCHARZ
(3-letnia)

Kwalifikacja: HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
• sporządzania potraw i napojów
• obsługi profesjonalnych urządzeń gastronomicznego
• stosowania receptur gastronomicznych
• przestrzegania zasad racjonalnego żywienia
• obliczania wartości odżywczej i energetycznej pożywienia
• dekorowania potraw i przygotowania ich do ekspedycji
• prowadzenia własnej działalności gastronomicznej

Praktyki
Uczniowie kształcący się w zawodzie Kucharz praktykę odbywają w stołówce szkolnej ZPSWR.

Egzamin zawodowy
Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego w kwalifikacji HGT.02, który jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły.

Szkoła Branżowa - zawód PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII
(3-letnia)

Kwalifikacja: HGT.04 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
• wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów
• wykonywania prac związanych z przechowywaniem żywności
• wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości
• wykonywanie czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów
• wykonywanie czynności porządkowych w obiektach gastronomicznych

Praktyki
Uczniowie kształcący się w zawodzie Pracownik pomocniczy gastronomii praktykę odbywają w stołówce szkolnej ZPSWR.

Egzamin zawodowy
Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego w kwalifikacji HGT.04, który jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły.

Szkoła Branżowa – zawód MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
(3-letnia)

Symbol cyfrowy zawodu: 712905

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
• montowania systemów suchej zabudowy
• wykonywania robót malarskich
• wykonywania robót tapeciarskich
• wykonywania robót posadzkarskich
• wykonywanie robót okładzinowych

Praktyki
Uczniowie kształcący się w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywają praktyki w prywatnych firmach i przedsiębiorstwach budowlanych

 

Egzamin zawodowy
Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu czeladniczego, który odbywa się w CECHU Rzemiosł.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn