Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w naszej Placówce od 2007 roku.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia jest nieodpłatna.
Wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci zdiagnozowane w szczególności:

•uszkodzonym wzrokiem, słuchem
•niepełnosprawnością ruchową, umysłową
•autyzmem, zespołem Aspergera
•zaburzeniami zachowania i emocji
•wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to przede wszystkim:
• pedagodzy wwr;
• surodpedagodzy;
• tyflopedagodzy;
• psycholog;
• neurologopeda;
• logopeda;
• rehabilitant ruchowy
• terapeuta SI;
• terapeuta EEG Biofeedback.

Zapewniamy dzieciom nie tylko wszechstronny rozwój pod okiem wielu specjalistów, ale także życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, profesjonalizm i zaangażowanie terapeutów.

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjęcia dzieci do oddziału wczesnego wspomagania.

Numery kontaktowe Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych 33 852 07 44
Małgorzata Niedoba 785 190 137
Urszula Łabocka 503 131 120
email: zpswrcieszyn@wp.pl

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU REALIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ W Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Istebnej - Zaolziu

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn