Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Grupy wychowawcze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie

    Grupy wychowawcze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie zapewniają całodobową opiekę dzieciom i młodzieży uczącej się w szkołach wchodzących w skład SOSW przy ZPSWR w Cieszynie skierowanej do niej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
     To miejsce, które w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem. Tu w atmosferze życzliwości, akceptacji i zrozumienia, dzieci mogą uczyć się wzajemnego szacunku, samodzielności, odpowiedzialności. Poprzez właściwą organizację czasu wolnego rozwijają swoje zainteresowania, talenty czy pasje. Praca wychowawcza ukierunkowana jest na przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu: rodzinnym, społecznym, kulturowym i zawodowym

  Grupy wychowawcze zapewniają:

• mało liczne grupy
• ładnie urządzone 2-3 osobowe pokoje
• poczucie bezpieczeństwa podopiecznych
• indywidualne, zawsze życzliwe podejście do każdego wychowanka
• zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu wychowawczego w tworzenie ciepłej, przyjaznej i rodzinnej atmosfery.
• tworzenie możliwie najlepszych warunków do nauki i wsparcie w niej, dostosowane do potrzeb wychowanków
• szeroką ofertę kół zainteresowań (zajęcia kulinarne, zaj, sportowe min: basen, siłownia, ściana wspinaczkowa, zaj. artystyczne, wyjścia do kina, teatru, wycieczki)
• przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego gospodarowania czasem wolnym, kultywowania tradycji.
• wdrażanie do życia społecznego oraz kierowanie się społecznie akceptowanymi normami i kryteriami postępowania,

    Grupy wychowawcze zapewniają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla wychowanków od poniedziałku do piątku. Pobyt jest bezpłatny,a rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn