Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Projekty

Pełna lista realizowanych w Placówce projektów dostępna na stronie 

Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" Projekty

 

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn