Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

WOKRO

Na mocy porozumienia nr MEN/2022/DWEW/1764 zawartego w dniu 10.05.2022r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. J.Ch.Szucha 25 a Powiatem Cieszyńskim, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul.Bobrecka 29  w latach 2022-2026  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie będzie ponownie  realizował zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Cieszyńskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.
 
      W okresie od września 2022 r. do grudnia 2026 r. będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia; w ilości max. do 5h zajęć dla dziecka tygodniowo w zależności od potrzeb i liczby zainteresowanych.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn