Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Biblioteka

„Biblioteka jest miejscem zaczarowanym,
blisko tu do bajki i prawdy,
do uśmiechu, do wzruszeń ...”


Barbara Lewandowska


     Biblioteka w naszej szkole to wyjątkowe miejsce – miejsce pracy i odpoczynku. Każdy jest w niej mile widziany. Każdy może znaleźć tutaj wyjątkową dla siebie książkę, z którą przeniesie się w inny świat. Posiadamy dość bogaty i urozmaicony księgozbiór, w którym nie brakuje ciekawych pozycji dla najmłodszych i nieco starszych uczniów, a także dla nauczycieli. Oczywiście w naszej bibliotece wypożyczamy też podręczniki i lektury szkolne.
      Nasza biblioteka szkolna to nie tylko wypożyczalnia książek, podręczników, czytelnia, ale i nowoczesne Centrum Multimedialne wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Komputery służą użytkownikom do wyszukiwania w Internecie informacji niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz do poszerzania własnych zainteresowań.
Nasza biblioteka pełni również funkcję pracowni dydaktycznej, w której zajęcia prowadzą nauczyciele i bibliotekarz, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. Odbywają się tutaj także zajęcia opiekuńcze, w ramach których bibliotekarz czyta z uczniami wybrane przez nich pozycje. Uczniowie dzielą się również swoimi opiniami na temat przeczytanych książek.
     W naszej szkole biblioteka to chyba naprawdę miejsce zaczarowane, gdyż każdy czuje się tu wyśmienicie.

Zapraszamy do nas codziennie.

Sprawozdanie z realizacji projektu „PoczytajMy"

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

 

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn