Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Historia Placówki

Historyczne zdjęcia budynków dawnych koszar

Od Franciszka Józefa
                                                                 do XX wieku

Od Szkoły Podstawowej Specjalnej

                                                                po Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych

     Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie znajduje się w budynku dawnych austro - węgierskich koszarów wojskowych, w Cieszynie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Koszary wystawiono w 1895r., stacjonował w nich 54. i 100. regiment piechoty im. Księcia Stanhenberga, 3. pułk piechoty im. arcyksięcia Karola, 31. pułk obrony krajowej „Teschen”, powiatowa komenda uzupełnień oraz szpital wojskowy, żandarmeria i orkiestra wojskowa. Wzdłuż placu ćwiczeń obsadzonego kasztanami znajdowały się trzy budynki batalionowe, ale najważniejszy był budynek sztabu.

    Arcyksiążę Fryderyk, ostatni z Habsburgów na Cieszynie, podczas I wojny światowej był generalnym inspektorem i głównodowodzącym armii austriackiej. Z jego powodu Cieszyn stał się siedzibą Głównego Sztabu Armii austro - węgierskiej w latach 1914-1916. W 1916 r. zmarł cesarz Franciszek Józef I; w kilka dni po jego śmierci Główny Sztab przeniesiono do Baden pod Wiedniem.

      W nocy z 31 X na 1 XI 1918 r. oficerowie cieszyńskiego garnizonu polskiej narodowości dokonali bezkrwawego przewrotu, przejęli władzę nad wojskiem oraz strategicznymi punktami w mieście. Władzę przekazano Radzie Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Koszary przejęło Wojsko Polskie. Po zakończeniu I wojny światowej do garnizonu w Cieszynie został skierowany 4. Pułk Strzelców Podhalańskich. Żołnierze służący w wojsku pochodzili ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Do wybuchu wojny w 1939r. żołnierze prowadzili na terenie koszar prace związane z rozbudową obiektów oraz aktywnie uczestniczyli w życiu miasta. W czasie kampanii wrześniowej pułk walczył w składzie 21. Dywizji Piechoty Górskiej. Przestał istnieć 16 września 1939 r. Po II wojnie światowej w koszarach stacjonował 95. pułk piechoty - oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego. Sformowany w 1951r. wchodził w skład 29. dywizji piechoty, rozformowany został w 1956 r. Od 1958 r. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 ulokowano Państwowy Zakład Wychowawczy, który z biegiem czasu ewoluował i stał się Zespołem Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych.

Od Szkoły Podstawowej Specjalnej po
                                                                                    Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych


W skład ZPSWR wchodzą:
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8
• Gimnazjum Specjalne nr 4
• IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Autyzmem
• Szkoła Branżowa
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy
• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
• Internat,

oraz Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Dyrektorzy
Od 1958 do 2015 roku Szkołą zarządzali:
1. Wacław Stasinowski
2. Leon Szarek
3. Leopold Skupień
4. Wiesław Słaboń
5. Bolesław Mielnik
6. Rudolf Machej
7. Krystyna Holoubek
8. Janusz Cebo
9. Henryk Śliwka
10. Brygida Kuter
Od 1 września 2015 roku dyrektorem ZPSWR w Cieszynie jest Agnieszka Kozieł.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn