Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Rada Rodziców

Skład:

Przewodnicząca - Joanna Urgacz

Zastępca przewodniczącej - Dorota Smierna -Majchrzak

Sekretarz/Skarbnik Monika Stoszek

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn