Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Rada Rodziców

Skład:

Anna Klimosz Przewodnicząca

Joanna Urgacz Zastępca przewodniczącego

Monika Stoszek Skarbnik

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn