Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

WOKRO DLA USŁUGODAWCÓW

Poprzedni Rok 2023

ROK 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - PEDAGOG WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - TERAPEUTA EEG BIOFEEDBACK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - REHABILITANT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - TERAPEUTA RĘKI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - PSYCHOLOG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - LOGOPEDA

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Pedagog WWR

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Psycholog

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Rehabilitant

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Terapeuta EEG Biofeedback

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Logopeda

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Protokół z wyboru oferenta - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Terapeuta Terapii Ręki

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn