Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

WORKO - dla usługodawców 2023

Rok 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO. - REHABILITANT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - LOGOPEDA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - TERAPEUTA EEG BIOFEEDBACK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - PEDAGOG WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, TERAPEUTA TERAPII RĘKI, DOGOTERAPIA, TERAPEUTA TERAPII RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - TERAPEUTA TERAPII RĘKI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPECJALISTÓW W RAMACH ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - PSYCHOLOG

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Rehabilitant

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Logopeda

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Terapeuta EEG Biofeedback

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Pedagog WWR, Terapeuta Ręki

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Psycholog

Protokół z wyboru oferenta  - świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO - Terapeuta Ręki

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn