Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor ZPSWR w Cieszynie  informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

 - 14, 15 , 16  maja 2024 roku – w dniach egzaminu klas ósmych, dla  klas IV- VII,  w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową i/lub autyzmem Szkoły Podstawowej nr 8;

 -   jeden dzień w dniu egzaminu teoretycznego dla uczniów klas I-II Branżowej Szkoły I st nr 5, który odbędzie się między 04.06.2024 r a 10.06.2024 r;

 -  jeden dzień w dniu egzaminu praktycznego dla uczniów klas I-II Branżowej Szkoły I st nr 5, który odbędzie się między 03.06.2024 r a 19.06.2024 r.

    Ponadto  w przypadku otrzymania zgody organu prowadzącego zgodnie z & 5, ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) dniami wolnymi po ich odpracowaniu będą:

 -02 maja 2024 roku ( czwartek )- odpracowane 20 kwietnia 2024 r ( sobota),

 - 31 maja  2024 roku ( piątek ) – odpracowane 25 maja 2024 r ( sobota).

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn