Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

28 Akcja Charytatywna „Reklama Dzieciom”

     Ponad 80 organizacji oraz placówek w tym Stowarzysznie „ Nasze Dzieci” działające przy ZPSWR w Cieszynie zostało beneficjentami 28. akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP. Dochód ze specjalnego bloku reklamowego, wyemitowanego 25 grudnia 2020 roku w TVP1 tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, wyniósł 1 410 000 złotych. Akcję wsparło 13 reklamodawców.
     W wyniku akcji Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ Nasze Dzieci” otrzyma darowiznę w wysokości 20 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na doposażenie sal do terapii senso-ruchowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnym w Cieszynie.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
          </div>
        </div>

                  
              </div>
      <div class= powrót do listy aktualności

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn