Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Miasto Przyszłości

Kreatywnie i ciekawie pracujemy również podczas terapii. Uczestnicząc w terapii metodą Tomatisa rozwijamy wyobraźnię i poprawiamy motorykę małą tworząc nasze " Miasto Przyszłości".

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn