Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki uczniowie SPdP brali udział w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece w Cieszynie.

      Wśród licznie zgromadzonego księgozbioru posłuchali opowieści o baśniach i ich autorach, mieli możliwość posłuchania fragmentu popularnej "Akademii Pana Kleksa" a także wziąć udział w przygotowanych przez Panie Bibliotekarki quizach. Wizyta wszystkim się podobała i z pewnością zachęciła co niektórych do skorzystania z szerokiej oferty bibliotecznej. Piękna pogoda zachęciła nas także do skosztowania pysznych lodów w małej cieszyńskiej kawiarence "Bajka".

Zdjęcia na FB.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn