Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Wiosenne Warsztaty Sensoryczne w ORW Cieszyn

     W kwietniu uczniowie Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego uczestniczyli w Wiosennych Warsztatach Sensorycznych. Dzięki zmysłom nie tylko rozwijali świadomość własnego ciała, doskonalili umiejętność odbioru bodźców z otoczenia, ale również wzbogacali oraz utrwalali swoją wiedzę o najpiękniejszej porze roku jaką jest wiosna.

Zdjęcia na FB.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn