Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Unplugged Bieg po zdrowie

      W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas IV i VII – VIII Szkoły Podstawowej uczestniczyli w dwóch programach z zakresu profilaktyki uzależnień.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczyła szczególnie istotnych problemów takich, jak:

  • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
  • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
  • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
  • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
  • umiejętność komunikowania swoich emocji,
  • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
  • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
  • wiedza o narkotykach,
  • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział!

Jolanta Urbaniec – Mołek

Sylwia Nogowczyk

Zdjęcia na FB.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn