Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Święto Kobiet w Szkole Przysposabiającej do Pracy

      W dniu 8 marca obchodziliśmy Święto Kobiet w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Nasi młodzi mężczyźni z powagą i najlepszymi życzeniami wręczyli dziewczętom tulipany, symbol tego ważnego dnia w naszym  kalendarzu. Dziewczęta, w podziękowaniu, przygotowały poczęstunek, nakryły do stołu i zaprosiły chłopców. Przy okazji dowiedzieliśmy się o korzeniach, z których wywodzi się to święto oraz o ważnych Polkach, które przyczyniły się do rozwoju nauki, kultury i sztuki w naszym kraju. Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Paniom! Autor zdjęć: Marta Gibała.

Zdjęcia na FB...

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn