Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

„Na lekcji naukowo a na przerwie na sportowo”

     Nasza Szkoła Podstawowa nr 8 bierze udział w konkursie „Szkolna Aktywność Fizyczna – Aktywna Przerwa” organizowanym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz AWF W Katowicach. Głównym celem „aktywnej przerwy” jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartej na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych, wdrażanie działań zapobiegających zachowaniom sedentarnym, uczniowskiej nudzie, agresji słownej i fizycznej, poprawie bezpieczeństwa w szkole. Dodatkowo służy ona promocji prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród uczniów oraz integruje społeczność szkolną. W ramach konkursu zrealizowaliśmy filmik pokazujący w jaki sposób uczniowie mogą spędzać aktywnie czas na przerwie w naszej szkole.

W filmie wykorzystano :

Freedom by Roa https://soundcloud.com/roa_music1031

Creative Commons – Attribution 3.0 Unported – CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/-_freedom

Music promoted by Audio Library youtube Freedom - Roa

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn