Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

„Let’s cook it” – czyli dwujęzyczne zajęcia rozwijające pasję do gotowania

     W tym  roku szkolnym proponujemy naszym uczniom niecodzienną formę nauki. „Let’s cook it” – czyli dwujęzyczne zajęcia rozwijające pasję do gotowania – tak brzmi nazwa innowacji pedagogicznej p.Ani Kozieł i p.Beaty Brachaczek, która realizowana jest z uczniami klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej. Główną ideą naszej innowacji jest rozwijanie zainteresowań i talentów naszych uczniów oraz budowanie sprawności komunikacyjnych umożliwiających używanie języka w sytuacjach społecznych. Jednymi z wielu zajęć, które zostały ujęte w naszym programie była „wycieczka” kulinarno-językowa do Stanów Zjednoczonych. Z tej właśnie okazji uczniowie przygotowali słynne amerykańskie Pancakes.

            Mamy nadzieję, że  działania w ramach tej innowacji rozbudzą w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, zbliży ich do  poznania zawodu kucharza, zapali ciekawość świata i  poznania innego języka  oraz  wzmocni motywację do dalszej edukacji. Podczas lekcji, w ramach innowacji,  uczniowie zdobędą nie tylko wiedzę z danej dziedziny, ale również posługując się językiem obcym i ojczystym, kształcą tym samym swoje umiejętności językowe.

Zdjęcia na FB.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn