Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Lekcja otwarta w ramach programu „Aktywna tablica”.

     W październiku odbyła się kolejna już lekcja otwarta w ramach programu „Aktywna Tablica”. Tym razem wydarzenie to, kierowane do uczniów i nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 8 w ZPSWR, miało miejsce w klasie 3b. Lekcję przeprowadziła pani Magda.

      Tematyka dzisiejszych zajęć otwartych związana była ze zmianami zachodzącymi jesienią w przyrodzie, w odniesieniu do darów jesieni z pól, lasów i sadów. Jako iż zajęcia odbywały się głównie z udziałem klas 1-3, nie zabrakło również ćwiczeń i ciekawych quizów, na platformie Eduelo, czy też WordWall, doskonalących i utrwalających zdobytą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej.

      Po zapoznaniu się z krótkim filmikiem edukacyjnym, przybliżającym najważniejsze oznaki oraz najsmaczniejsze dary jesieni, uczniowie mieli okazję, poprzez zabawę z tablicą interaktywną, na usystematyzowanie wiedzy z omawianej tematyki, poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju zadań.

#aktywnatablica

Zdjęcia na FB.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn