Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Lekcja otwarta w ramach programu "Aktywna tablica"

     W kwietniu odbyła się lekcja otwarta w ramach programu "Aktywna Tablica". Tematem lekcji były "Wynalazki i odkrycia". Podczas zajęć uczniowie z klasy 3a poznawali największe wynalazki i odkrycia w historii świata. Zastanawiali się czy  wynalazki są dobre dla przyrody. Uczniowie w ramach realizowanego tematu, przy użyciu narzędzi multimedialnych, mieli również szansę udoskonalić swoją wiedzy i sprawdzić nabyte umiejętności.
#aktywnatablica

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn