Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Laboratoria Przyszłości Lekcje chemii i biologii

     Na lekcja chemii i biologii wykorzystywane  są  najnowocześniejsze sprzęty i urządzenia dofinansowane w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

     Nowoczesne mikroskopy wykorzystywane są na lekcjach laboratoryjnych, podczas których uczniowie maja możliwość obejrzenia gotowych preparatów z anatomii roślin i zwierząt oraz wykonać i zobaczyć własne np. z warstwy jednokomórkowej liści cebuli.

      Podczas zajęć praktycznych z chemii uczniowie mieli możliwość sfotografowania modeli cząsteczek kwasów nieorganicznych, które wykonali w ramach utrwalenia wiadomości z tego działu za pomocą aparatu cyfrowego. Powyższe sprzęty niezwykle uatrakcyjniają zajęcia oraz wykształcają u uczniów nowe umiejętności i kompetencje.

Więcej zdjęć na FB....

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn