Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Komunikat

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SIECI INTERNETOWEJ I TELEFONICZNEJ, KONTAKT Z PLACÓWKĄ MOŻLIWY JEDYNIE POD NR KOM 785 190 137

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn