Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Karnawał 2024 -spotkanie integracyjne grup wychowawczo-rewalidacyjnych w DPS w Strumieniu

Karnawał 2024 -spotkanie integracyjne grup wychowawczo-rewalidacyjnych w DPS w Strumieniu.

Zdjęcia na FB.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn