Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

I POWIATOWY KONKURS „ NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE KUCHARZ - KOMPETENTNY ZAWODOWY”

 I POWIATOWY KONKURS

„ NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE KUCHARZ - KOMPETENTNY ZAWODOWY”

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE KUCHARZ

 

     W Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 10.05.2022 r. odbył się I Powiatowy Konkurs „Najsprawniejszy z zawodzie kucharz- kompetentny zawodowy”. Celem imprezy było doskonalenie umiejętności kulinarnych, pomysłowości i kreatywności uczniów Branżowych Szkół I stopnia o profilu gastronomicznym, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji społecznych poprzez pracę zespołową, integracja i aktywizacja młodzieży, przybliżenie formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Formuła 2019 oraz nawiązanie współpracy z innymi Szkołami Branżowymi I stopnia.

     Tematyka konkursu obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych dla podstaw programowych HGT.02 i HGT.04. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test teoretyczny składający się z 40 pytań oraz wykonać ćwiczenie praktyczne z surowców przygotowanych przez organizatora. Ponadto w kategorii „Kucharz Artysta” młodzież wykonywała indywidualnie dowolną potrawę z jaj na twardo. W konkursie brało udział 24 wychowanków Branżowych Szkół. ZPSWR reprezentowały uczennice klas trzecich - Kasia, Wiktoria oraz Judyta. Dziewczyny podczas konkursu radziły sobie znakomicie. Z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonywały zadania konkursowe, dzięki czemu zdobyły wysokie miejsca we wszystkich kategoriach konkursowych. 

 

Wyniki konkursu:

- w kategorii „Kucharz artysta” Wiktoria z kl. 3kc zdobyła I miejsce

- w kategorii indywidualnej „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz – kompetentny zawodowy” Kasia z kl. 3kb zdobyła II miejsce

- w kategorii szkoły „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz – kompetentny zawodowy” dziewczyny wywalczyły III miejsce.

Więcej zdjęć na FB

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn