Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

8.00 - Branżowa szkoła I stopnia
klasa 3k - sala konferencyjna
pozostałe klasy w salach lekcyjnych
9.00 - Szkoła Podstawowa nr 8 i ORW
klasy 8 i ORW G - sala konferencyjna , pozostali uczniowie w salach lekcyjnych
10.00 - Szkoła Przysposabiająca do Pracy - klasy 1app, 3 app, 3 bpp - sala konferencyjna
klasa 2 app - w sali lekcyjnej

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn