Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Empatia- zdolność rozumienia drugiego człowieka.

     Empatia-to 4 moduł Międzynarodowego Projektu " Emocja". realizowanego przez uczniów klasy 1 a i 1 b . Czym jest empatia i czy jest ona potrzebna w życiu to przewodni temat  warsztatów realizowanych w dniu 05.05.2022 roku.
      Po kolejnych już zajęciach wszyscy  potrafią odczytywać emocje innych i swoje. Potrafią nazywać sytuacje, w których towarzyszą im poszczególne emocje. Naszym podróżom po Krainie emocji tradycyjnie towarzyszyła dobra zabawa.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn