Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Chlorek Sodu pod mikroskopem - Laboratoria Przyszłości

#laboratoriaprzyszłości
 
     W marcu na lekcjach chemii omawiamy substancje jonowe. Do związków jonowych należy m.in. chlorek sodu NaCl, którego budowę krystaliczną można zobaczyć pod mikroskopem

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn