Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Święta majowe

Maj to czas trzech wielkich świąt majowych. Każde z nich ma swoją historię.

1 MAJA

1 maja, w Polsce nazwane Świętem Pracy, zostało uznane w Polsce za  święto państwowe
w 1950 r. Jednak jego historia jest o wiele dłuższa.

Święto to wprowadziła w 1889 r. I Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago w Stanach Zjednoczonych dla upamiętnienia strajkujących tam robotników. Protest ten został brutalnie stłumiony przez policję.

2 Maja

W dniu tym obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zostało w lutym 2004 roku.

3 MAJA

To kolejne nasze narodowe święto. To dzień uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku ustawy nazwanej Konstytucją 3 Maja. Miała ona zmienić Polskę w kraj silny, bezpieczny i rozwinięty gospodarczo. Byłą pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, konstytucją.

Najważniejszymi zmianami które wprowadzała to między innymi:

  • Polska– monarchią konstytucyjną
  • trójpodział władzy: władza ustawodawcza – dwuizbowy sejm, wykonawcza – król i Straż Praw, sądownicza – niezależne sądy
  • liberum veto zostało zniesione, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów
  • zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny

Niestety, inaczej niż w Ameryce, Konstytucja 3 Maja nigdy nie weszła w życie i winni temu byli sami Polacy.

My, Polacy powinniśmy pamiętać o tych świętach. One łączą nas przypominając o wspólnej historii i tradycji.

 

Nauczyciele historii

Pani Grażyna Gawlas i Pan Robert Wałach

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn