Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Internat ZPSWR w Cieszynie

     Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą zapewniającą całodobową opiekę dzieciom i młodzieży uczącej się w ZPSWR w Cieszynie skierowanej do niej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
     To miejsce , które w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem. Tu w atmosferze życzliwości, akceptacji i zrozumienia, dzieci mogą uczyć się wzajemnego szacunku, samodzielności, odpowiedzialności. Poprzez właściwą organizację czasu wolnego rozwijają swoje zainteresowania, talenty czy pasje. Praca wychowawcza internatu ukierunkowana jest na przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu: rodzinnym, społecznym, kulturowym i zawodowym

     Internat zapewnia:

• mało liczne grupy wychowawcze
• ładnie urządzone 2-3 osobowe pokoje
• poczucie bezpieczeństwa podopiecznych
• indywidualne, zawsze życzliwe podejście do każdego wychowanka
• zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu wychowawczego w tworzenie ciepłej, przyjaznej i rodzinnej atmosfery.
• tworzenie możliwie najlepszych warunków do nauki i wsparcie w niej, dostosowane do potrzeb wychowanków
• szeroką ofertę kół zainteresowań (zajęcia kulinarne, zaj, sportowe min: basen, siłownia, ściana wspinaczkowa, zaj. artystyczne, wyjścia do kina, teatru, wycieczki)
• przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego gospodarowania czasem wolnym, kultywowania tradycji.
• wdrażanie do życia społecznego oraz kierowanie się społecznie akceptowanymi normami i kryteriami postępowania,

     Internat ZPSWR zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla wychowanków od poniedziałku do piątku. Pobyt w internacie jest bezpłatny,a rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn