Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor ZPSWR informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 i terminach odpracowania ich w soboty :

 

 -12 listopada  2021 roku ( piątek) -odpracowane  6 listopada 2021r ( sobota),

-02 maja 2022 roku ( poniedziałek)- odpracowane 23 kwietnia 2022 r ( sobota),

- 17 czerwca 2022 roku ( piątek) – odpracowane 4 czerwca 2022 r ( sobota)

 

Ponadto dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla części uczniów będą:

- 24 , 25, 26 maja 2022 roku – w dniach egzaminu klas ósmych, dla  klas IV- VII,  w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową i/lub autyzmem Szkoły Podstawowej nr 8;

-   jeden dzień w dniu egzaminu teoretycznego dla uczniów klas I-II Branżowej Szkoły I st nr 5, który odbędzię się między 02.06.2022 r a 07.06.2022 r;

-  jeden dzień w dniu egzaminu praktycznego dla uczniów klas I-II Branżowej Szkoły I st nr 5, który odbędzie się między 01.06.2022r a 19.06.2022 r.

Dyrektor ZPSWR informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 i terminach odpracowania ich w soboty

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn