Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor ZPSWR w Cieszynie  informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

- 23 , 24, 25 maja 2023 roku – w dniach egzaminu klas ósmych, dla  klas IV- VII,  w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową i/lub autyzmem Szkoły Podstawowej nr 8;

-   jeden dzień w dniu egzaminu teoretycznego dla uczniów klas I-II Branżowej Szkoły I st nr 5, który odbędzię się między 02.06.2023 r a 07.06.2023 r;*

-  jeden dzień w dniu egzaminu praktycznego dla uczniów klas I-II Branżowej Szkoły I st nr 5, który odbędzie się między 01.06.2023 r a 18.06.2023 r.*

* dokładne daty zostaną przekazane uczniom i rodzicom po ich ustaleniu

 

   Ponadto   dniami wolnymi od zajęć  będą:

  -31 października  2022 roku ( poniedziałek) -odpracowane  22 października 2022r ( sobota),

-02 maja 2023 roku ( wtorek)- odpracowane 15 kwietnia 2023 r ( sobota),

- 09 czerwca 2023 roku ( piątek) – odpracowane 3 czerwca 2023 r ( sobota)

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn