Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Godzina 8.00 - Szkoła Branżowa, SPDP,

Godzina 9.00 - Szkoła Podstawowa klasy 4-8

Godzina 10.00 - Szkła Podstawowa klasy 1-3, ORW

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn